حسابداری

حسابداری چیست؟

از گذشته تا به امروز در تمامی داد و ستدهای اقتصادی و اجتماعی، حسابداری نقش پررنگی داشته است. در حقیقت حسابداری یکی از عوامل موثر در بقای هر کسب‌وکاری است. یک حسابدار با ارائه گزارشات مالی و تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی در هر کسب‌وکاری، اطلاعات لازم را در اختیار تمامی مدیران و ذینفعان اقتصادی قرار می‌دهد. در واقع این حسابدار است که با یک زبان مشترک که همان حسابداری است، رابط تمامی بخش‌ها، مشاغل، فعالیت‌ها و افراد است. در واقع رسیدگی به امور مالی و حسابداری در هر مکانی وجود دارد و این کار را باید به کسانی سپرد که در اصول حسابداری، خبره باشند....آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش مدیریت عمومی
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش فن بیان
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای