مشاغل

شرح وظایف و توانمندیهای منشی حرفه ای

اگر یک منشی در کنار همکارانش بتواند به رئیس،‌ ارباب رجوع و هم سازمانی های خود کمک کند و وظایف و مسئولیت هایی را که به او می سپارند به صورت موثر و کارآمد به انجام برساند یک منشی حرفه ای است. منشی کسی است که برقرارکننده و تسهیل کننده ارتباط بین رئیس و دیگر اعضای سازمان و مشتریان (‌ارباب رجوع) است....آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش مدیریت عمومی
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش فن بیان
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو