زبان بدن

زبان بدن چیست؟

به هر ارتباطی که در آن از کلام ما استفاده نشود، ارتباط غیر کلامی می گویند. به همین دلیل هم زبان بدن نوعی ارتباط غیر کلامی محسوب می شود. یعنی ما می توانیم بدون این که از کلام خود استفاده کرده باشیم، مطالب بسیار زیادی را بیان کنیم. بیشترین استفاده زبان بدن هم برای درک و تفسیر بهتر پیام های کلامی است. پس اگر زبان بدن نباشد، نمی توانید به خوبی درک کنید که دیگران چه می گویند و یا به مخاطبین خود بفهمانید که منظور اصلی و دقیق شما چیست....آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش مدیریت عمومی
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش فن بیان
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای