خلاقیت و نوآوری

آیا خلاقیت آموختنی است؟

اغلب کارفرماها، به ویژه در مشاغل فناورانه، خواستار استخدام کارکنان خلاق هستند. آن‌ها در رزومه‌ها، آگاه یا ناخودآگاه، به دنبال نشانه‌های خلاقیت در داوطلبان می‌گردند. می‌خواهند ببینند که متقاضیان قبلا در مشاغل خود، چه روش‌های تازه‌ای برای ارائه محصولات یا خدمات و یا حل مشکلات به کار برده‌اند. بنابراین یک متقاضی شغل باید در روزمه و مصاحبه خود بتواند به جنبه‌هایی از تفکر و یا عمل خلاق خود اشاره کند....آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش مدیریت عمومی
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش فن بیان
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش منشیگری حرفه ای