مثبت اندیشی

مثبت اندیشی چیست؟

مثبت اندیشی نگرشی ذهنی است که در انتظار اتفاقات و نتایج خوب است. این نگرش رویکرد تمرکز بر خوبی و جنبه مثبت در هر موقعیتی است. با این ذهنیت، شما شکست را قبول نمی‌کنید و هیچ چیز منفی و تلخی نمی‌تواند روحیه شما را تضعیف کند. فردی با نگرش مثبت بر خصلت‌های خوب دیگران تمرکز می‌کند. مثبت اندیشی یعنی داشتن نگرشی مثبت و خوش‌بینانه، اشتیاق داشتن و تصور زندگی بهتر و شادتر و ترس نداشتن از موانع و مشکلات....آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش مدیریت عمومی
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش فن بیان