استخدام استاد و مدرس دوره های آموزش مدیریت و مهارت های اداری

نـام کامل
تاریخ تولد
موبایل
ایمیل معتبر

متقاضیان محترم که علاقمند به همکاری و استخدام بعنوان مدرس دوره های مدیریت در زمینه های مختلف مانند: مدرس مدیریت عمومی ، مدرس مدیریت کاربردی ، مدرس مدیریت اجرایی ، مدرس مدیریت منابع انسانی ، مدرس مدیریت استراتژیک ، مدرس مدیریت روابط عمومی ، مدرس رفتار سازمانی ، مدرس مدیریت کارکنان ، مدرس رشته های مدیریت و ... در آموزشگاه مدیریت و مهارت های اداری پایا هستند، لطفا فرم دعوت به همکاری را تکمیل و ارسال فرمایید.

پس از بررسی کارشناسان موسسه، بر مبنای اولویت و در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد.

 تاریخ: جمعه 1403/01/24

استخدام استاد و مدرس دوره های آموزش مدیریت و مهارت های اداری در تهران | استاد مدرس آموزش مدیریت | استاد مدرس آموزش مهارتهای اداری در آموزشگاه مدیریت | استخدام مدرس مدیریت در تهران | استخدام استاد مدیریت | استخدام مدرس دوره های مدیریت | استخدام مدرس مدیریت کاربردی | استخدام مدرس مدیریت اجرایی | استخدام مدرس مدیریت منابع انسانی | استخدام مدرس مدیریت عمومی | استخدام مدرس رشته های مدیریت | استخدام مدرس مدیریت استراتژیک | استخدام مدرس مدیریت روابط عمومی | استخدام مدرس رفتار سازمانی | استخدام مدرس مدیریت کارکنان

whatsapp