کارآفرینی

ده قانون کاریابی

اگر در جستجوی یافتن شغل مناسب هستید و از طرفی می‌خواهید اشتباهی مرتکب نشوید پیشنهاد می‌کنیم به ۱۰ قانون مهمی که در این مقاله گردآوری شده توجه کنید تا بتوانید عملکرد خوب و مناسبی در هنگام جستجوی کار داشته باشید. توجه کنید که دنبال کردن این ۱۰ قانون کاریابی موفقیت شما را تضمین نمی‌کند، اما بدون شک هدررفت زمان و عصبانیت و ناراحتی در هنگام شکست‌های احتمالی را کاهش می‌دهد....آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش مدیریت عمومی
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش فن بیان
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل