روانشناسی کاربردی

روانشناسی چیست؟

اگر فکر می‌کنید که روان‌شناسی تنها به درد دانشجویان و استادان می‌خورد، بهتر است در آن تجدید نظر کنید، زیرا روان شناسی، موضوعی نظری و کاربردی است و به شیوه ‌های گوناگون می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. هدف شما چه ترک سیگار باشد، چه کاهش وزن و چه یادگیری یک زبان جدید، درس‌هایی از روان شناسی می‌تواند راهنمای شما در پیدا کردن انگیزه قوی ‌تر و بیشتر باشد. به دست آوردن درک غنی تر و عمیق تر از روانشناسی می تواند به افراد کند تا به بینشی نسبت به اعمال خود و نیز به درک بهتری از دیگران دست پیدا کنند....آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش فن بیان
آموزش مدیریت عمومی
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای