مدیریت استرس

مدیریت استرس

استرس را جز جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها می‌دانند. اگر فکر می‌کنید که استرس ناشی از وضعیت اقتصادی، سیاسی و فشارهای زندگی امروزی بشر است، باید بگوییم که سخت در اشتباهید. به عقیده بسیاری از متخصصان، از بدو پیدایش بشر، استرس با وی همراه بوده است. در حالی که می گویند وجود اندکی استرس برای انجام وظایف و کارها چیز خوبی است، استرس بیش از اندازه به سلامتی و عملکرد مثبت شما لطمه می زند و بر روابط تان با دیگران سوء اثر می گذارد....آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش مدیریت عمومی
آموزش فن بیان
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری