مدیریت استرس

مدیریت استرس

استرس را جز جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها می‌دانند. اگر فکر می‌کنید که استرس ناشی از وضعیت اقتصادی، سیاسی و فشارهای زندگی امروزی بشر است، باید بگوییم که سخت در اشتباهید. به عقیده بسیاری از متخصصان، از بدو پیدایش بشر، استرس با وی همراه بوده است. در حالی که می گویند وجود اندکی استرس برای انجام وظایف و کارها چیز خوبی است، استرس بیش از اندازه به سلامتی و عملکرد مثبت شما لطمه می زند و بر روابط تان با دیگران سوء اثر می گذارد....آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش مدیریت عمومی
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش فن بیان
آموزش تایپ ده انگشتی