بازاریابی و فروش و تبلیغات

بازاریابی ارجاعی Referral Marketing چیست؟

بازاریابی ارجاعی(Referral Marketing) نوعی از بازاریابی است که توسط مشتریان موجود، محصول و خدمت بفروش برسد. کلمه Referral از ریشه Refer به معنی مراجعه کردن می باشد. بازاریابی ارجاعی همان اثر تبلیغات کلامی را ایجاد می کند با این تفاوت که معمولا برای فروش محصول(یا خدمت) پاداش و جوایزی توسط شرکت در نظر گرفته می شود. این نوع بازاریابی تقریبا در همه شرکتها قابل استفاده است و معمولا به صورت کمپین هایی توسط انواع کمپانی ها ایجاد می شود....


قدرت تلقین در فروش چیست؟

مردم به شدت از عناصر محیط اطرافشان تاثیر میپذیرند. این عناصر هیچ جا به اندازه فرایند فروش مهم نیستند. با تعیین دقیق آن دسته از عناصر تلقین که در کنترل شما است و سپس با بهکارگیری متناسب آنها در گفتگوهای فروش، اثری دائمی تر و مثبت تر بر رفتار خرید مشتری احتمالی میگذارید. کارهایی وجود دارد که انجامشان میتواند اثری ناخودآگاه، تلقینی و قوی بر رفتار مشتری احتمالی داشته باشند. به یاد داشته باشید که «همه چیز مهم است!» هر کاری که در گفتگوی فروش انجام میدهید یا مفید است یا مضر....آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش فن بیان
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش مدیریت عمومی
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای