بازاریابی و فروش و تبلیغات

بازاریابی ارجاعی Referral Marketing چیست؟

بازاریابی ارجاعی(Referral Marketing) نوعی از بازاریابی است که توسط مشتریان موجود، محصول و خدمت بفروش برسد. کلمه Referral از ریشه Refer به معنی مراجعه کردن می باشد. بازاریابی ارجاعی همان اثر تبلیغات کلامی را ایجاد می کند با این تفاوت که معمولا برای فروش محصول(یا خدمت) پاداش و جوایزی توسط شرکت در نظر گرفته می شود. این نوع بازاریابی تقریبا در همه شرکتها قابل استفاده است و معمولا به صورت کمپین هایی توسط انواع کمپانی ها ایجاد می شود....


قدرت تلقین در فروش چیست؟

مردم به شدت از عناصر محیط اطرافشان تاثیر میپذیرند. این عناصر هیچ جا به اندازه فرایند فروش مهم نیستند. با تعیین دقیق آن دسته از عناصر تلقین که در کنترل شما است و سپس با بهکارگیری متناسب آنها در گفتگوهای فروش، اثری دائمی تر و مثبت تر بر رفتار خرید مشتری احتمالی میگذارید. کارهایی وجود دارد که انجامشان میتواند اثری ناخودآگاه، تلقینی و قوی بر رفتار مشتری احتمالی داشته باشند. به یاد داشته باشید که «همه چیز مهم است!» هر کاری که در گفتگوی فروش انجام میدهید یا مفید است یا مضر....آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری
آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش مدیریت عمومی
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش فن بیان
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای