اعتماد بنفس

اعتماد بنفس یکی از مهمرین ابزارها در رشد و ارتقای انسان هست. همه ما افرادی را در اطرافیان خود میشناسیم که در مواردی بسیار ضعیف تر و سطح پایین تر از خودمان هستند،‌ولی بخاطر داشتن اعتماد بنفس عملکرد بیرونی بهتری رو نشان می دهند. برای داشتن و تقویت اعتماد بنفس راهکارهای زیادی وجود دارد...