اصطلاحات اداری

فرهنگ اصطلاحات اداری

در این مطلب تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین مفاهیم، واژگان و اصطلاحات رایج اداری و سازمانی گنجانده شده است. آشنایی با اصطلاحات اداری برای هر کارمند یا مدیر شاغل در شرکت ها، موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی مفید می باشد....آموزش اصول و فنون مذاکره حرفه ای
آموزش مدیریت فنی و حرفه‌ای
آموزش تایپ ده انگشتی
آموزش Excel , Word ویژه مشاغل
آموزش منشیگری حرفه ای
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو
آموزش مدیریت عمومی
آموزش مربیگری فنی حرفه‌ای
آموزش فن بیان
آموزش کامپیوتر امور اداری و دفتری