عبارات و اصطلاحات رایج انگلیسی در مشاغل

share-desktop share-mobile در این صفحه فرهنگ لغات و عبارات و اصطلاحات رایج انگلیسی در مورد مشاغل را مشاهده می فرمایید که شامل پر تقاضاترین عناوین شغلی جدید در سال 2022 می باشد. همچنین می توانید در صفحه دیکشنری تخصصی مشاغل فارسی به انگلیسی و یا در صفحه دیکشنری تخصصی مشاغل انگلیسی به فارسی و یا در صفحه دیکشنری تخصصی مدیریت و مالی را نیز مشاهده نمایید.

اگر در یک کشور انگلیسی زبان به دنبال شغلی هستید، نیاز به عبارات و اصطلاحات خاصی در این زمینه دارید که به هنگام مصاحبه و پر کردن فرم های استخدام از این عبارات استفاده کنید. در اینجا مهم ترین عبارات رایج انگلیسی در مورد مشاغل مانند عبارات و اصطلاحات رایج انگلیسی در مورد شغل، درخواست شغل، واژگان مفید برای گرفتن شغل، گرفتن یک شغل، حقوق و مزایای شغلی، انواع کارکنان، ترک کردن شغل , CV , curriculum vitae , Getting a job , Making a job application , Salary and Benefits , Types of Worker , Leaving Employment , some useful vocabulary about Getting a job را ذکر کرده ایم:

Making a job application درخواست کردن برای یک شغل
I saw your advert in the paperتبلیغات شما را در روزنامه دیدم
Could I have an application form?میشه لطفا یک فرم تقاضای استخدام به من بدید؟
Could you send me an application form?میشه یک فرم تقاصای کار برای من بفرستید؟
I’m interested in this positionمن به این کار علاقه مند هستم
I’d like to apply for this jobمی خواهم برای گرفتن این شغل درخواست بدم
Asking about the job سوال کردن در مورد شغل
Is this a temporary or permanent position?آیا این یک شغل موقتی یا دائمی است؟
What are the hours of work?ساعات کاری چگونه است؟
Will I have to work on Saturdays?آیا شنبه ها هم نیز باید کار کنم؟
Will I have to work shifts?آیا باید به صورت شیفتی کار کنم؟
How much does the job pay?چقدر برای این کار به من حقوق می دهید؟
10$ an hourساعتی 10 دلار
£350 a weekهفته ای 350 دلار
what’s the salary?دستمزد چقدر است؟
£2,000 a month2000 دلار در ماه
£30,000 a year30000 دلار در سال
Will I be paid weekly or monthly?آیا حقوقم را به صورت هفتگی پرداخت می کنید یا ماهیانه؟
Will I get traveling expenses?آیا هزینه های سفرهایم را پرداخت می کنید؟
Will I get paid for overtime?آیا برای اضافه کاری به من حقوق می دهید؟
Is there?آیا اینجا
A company carماشین از طرف شرکت
A staff restaurantکارکنان رستوران
A pension schemeحقوق بازنشستگی
Free medical insuranceبیمه پزشکی رایگان
How many weeks’ holiday a year are there?در طول یکسال چند هفته مرخصی دارم؟
Who would I report to?به چه کسی باید گزارش بدهم؟
I’d like to take the jobمایلم که این شغل را بگیرم
When do you want me to start?کی باید شروع بکار کنم؟
Things you might hear چیزهایی که ممکن است بشنوید
We’d like to invite you for an interviewمی خواهیم شما را برای یک مصاحبه دعوت کنیم
This is the job descriptionاین شرح وظایف کاری است
Have you got any experience?آیا تجربه ای در این کار دارید؟
Have you got any qualifications?آیا مهارت فنی خاصی دارید؟
We need someone with experienceما به یک فرد باتجربه نیازمندیم
We need someone with qualificationsما به فردی با مهارت های فنی بالا نیازمندیم
What qualifications have you got?شما چه ویژگی و مهارتی دارید؟
Have you got a current driving license?آیا شما در حال حاضر گواهی رانندگی دارید؟
How much were you paid in your last job?در شغل قبلی چقدر به شما حقوق می دادند؟
Do you need a work permit?آیا شما مجوز کار دارید؟
We’d like to offer you the jobما می خواهیم این شغل را به شما پیشنهاد دهیم
When can you start?کی می توانی شروع به کار کنید؟
How much notice do you have to give?چند بار اخطار می دهید؟
There’s a three month trial periodسه ماه اول به صورت آزمایشی می باشد
We’ll need to take up referencesما نیاز به معرف داریم
This is your employment contractاین قرارداد استخدام شما می باشد
CV (curriculum vitae) سوابق کاری و تحصیلی، رزومه
Nameنام خانوادگی
Addressآدرس
Telephone numberشماره تماس
Email addressآدرس ایمیل
Date of birthتاریخ تولد
Nationalityملیت
Marital statusوضعیت تاهل
Educationتحصیلات
Employment historyسوابق کاری
Leisure interestsعلایق تفریحی در اوقات فراغت
Refereesمعرف ها
Getting a job گرفتن یک شغل
Ad or Advert (abbreviation of advertisement)تبلیغات
Application formفرم استخدام
Appointmentقرار ملاقات
CVرزومه
Job descriptionشرح وظایف شغلی
Interviewمصاحبه
Job offer or offer of employmentپیشنهاد شغلی
Qualificationsمهارت های فنی, ویژگی ها
To apply for a jobفرم پر کردن برای یک شغل
To accept an offerقبول کردن یک پیشنهاد شغلی
To reject an offer or to turn down an offerرد کردن یک پیشنهاد شغلی
To hireاستخدام کردن
Jobشغل
Careerحرفه
Part-timeنیمه وقت
Full-timeتمام وقت
Shift workکار به صورت شیفتی
Temporaryموقتی
Contractقرارداد
Permanentدائمی
Starting dateزمان شروع کار
Notice periodمهلت اعلام پذیرفتن یا رد کردن پیشنهاد شغلی
Salary and Benefits حقوق و مزایای شغلی
Bonusپاداش
Car allowanceهزینه ای مربوط به ماشین
Company carماشین از طرف شرکت
Health insuranceبیمه سلامت
Holiday payحقوق در روز های تعطیل
Holiday entitlementمرخصی گرفتن
Maternity leaveمدت زمانی که یک زن حامله می تواند تا به دنیا آمدن بچه مرخصی بگیرد
Overtimeاضافه کار
Paternity leaveمدت زمانی که یک مرد برای مراقبت از زن باردار خود تا به دنیا آمدن بچه مرخصی بگیرد
Part-time educationتحصیلات نیمه وقت
Pension scheme or Pension planبرنامه بازنشستگی، حقوق بازنشستگی
Promotionترفیع شغل
Salaryدستمزد
Salary increaseافزایش دستمزدافزایش
Sick payحقوقی که به فردی که به دلیل بیماری قادر به کار کردن نیست، داده می شود
Staff restaurantکارکنان رستوران
Training schemeدوره آموزشی، دوره کارآموزی
Travel expensesهزینه های سفر
Wagesکارمزد، اجرت
Working conditionsشرایط کاری
Working hoursساعات کاری
Types of Worker انواع کارکنان
Ownerمالک
Managing Directorمدیرعامل
Directorسرپرست
Managerمدیر
Bossرئیس
Colleagueهمکار
Traineeکارآموز
Apprenticeشاگرد
Volunteerداوطلب
Leaving Employment ترک کردن شغل
To fireاخراج شدن
To get the sack (colloquial)اخراج شدن(عامیانه)
To resignاستعفا دادن
To retireبازنشسته شدن
Leaving dateتاریخ ترک کردن
Redundantاخراج شده، اخراجی
Redundancyاخراج به دلیل عدم نیاز
Redundancy payپولی که بابت اخراج به فرد داده می شود
Retirement ageسن بازنشستگی
whatsapp