دیکشنری تخصصی مشاغل انگلیسی به فارسی

share-desktop share-mobile در این صفحه فرهنگ لغات و دیکشنری تخصصی مشاغل انگلیسی به فارسی را مشاهده می فرمایید که شامل پر تقاضاترین عناوین شغلی جدید در سال 2022 می باشد. همچنین می توانید در صفحه دیکشنری تخصصی مشاغل فارسی به انگلیسی و یا در صفحه عبارات و اصطلاحات رایج انگلیسی در مورد مشاغل و یا در صفحه دیکشنری تخصصی مدیریت و مالی را نیز مشاهده نمایید.

ENGLISH فارسی
Accountantحسابدار
Actuaryآمارگیر
Administrative assistantدستیار اداری
Advertising agentمامور تبلیغ
Advertising executiveمجری تبلیغاتی
Air traffic controllerمامور کنترل ترافیک هوایی
Architectمعمار
Artistهنرمند
Assemblerمونتاژ کار
Assistantمعاون
Auditorحسابرس
Authorمولف
Auto mechanicمکانیک اتومبیل
Babysitterپرستار موقت بچه
Baggage handlerباربر
Bank clerkمتصدی یا کارمند بانک
Bank managerمدیر بانک
Bankerبانکدار
Barberآرایشگر مرد
Barmaidپیشخدمت بار (خانم)
Barmanپیشخدمت بار (آقا)
Barristerوکیل مدافع
Bartenderمتصدی بار
Beauticianمتخصص زیبایی
Bin man - refuse collectorرفتگر
Biologistزیست شناس
Blacksmithآهنگر
Bodyguardمحافظ شخصی
Book keeperدفتر دار
Bookkeeperدفتردار
Bossرئیس
Bouncerمامور بار
Bricklayerآجرچين
Brigadierسرتیپ
Budget directorمدیر بودجه
Builderبنّا
Burglarسارق
Bus driverراننده اتوبوس
Business ownerکاسب، صاحب کسب و کار
Businessmanتاجر
Businesspersonتاجر
Businesswomanتاجر خانم
Buyerخریدار
Calligrapherخوشنویس
Carerپرستار سالمند و بیمار
Caretakerسرایدار
Carpenterنجار
Cashierصندوقدار
Category managerمدیر گروه
CEO - chief executive officerمدیر عامل
CFOمدیر مالی
Charity workerکارمند خیریه
Chauffeurراننده (خصوصی)
Chefسرآشپز
Chemistشیمیدان
Chief risk officerمدیر ارشد ریسک
Civil servantکارمند دولتی
Cleanerنظافتچی
Cleaning womanنظافت چی زن
Clerkکارمند
Coachمربی
Computer center managerمدیر مرکز کامپیوتر
Computer operatorمتصدی کامپیوتر
Computer programmerبرنامه نویس کامپیوتر
Computer technicianتکنسین کامپیوتر
Construction managerمدیر ساخت و ساز
Construction workerکارگر ساختمان
Consultantمشاور
Cookآشپز
Councilشورا
Council workerکارمند شهرداری
Counsellorعضو شورای شهر
Counselorمشاور
Credit managerمدیر اعتبارات
Customer serviceخدمات مشتری
Customs officerمامور گمرک
Customs officerمامور گمرک
Database administratorمدیر پایگاه داده ای
Deanرئیس دانشکده
Decoratorدکوراتور
Delivery personتحویل دهنده
Demarcheبخشدار
Dental hygienistمتخصص بهداشت دهان
Dentistدندان پزشک
Designerطراح
Detectiveکارآگاه
Diplomatدیپلمات
Distributorتوزیع کننده
Diverغواص
Division managerمدیر بخش
Dockworkerکارگر بار انداز
Doctorپزشک
Doorkeeperدربان
Dressmakerخیاط زنانه
Driverراننده
Driving instructorمربی رانندگی
Drug dealerفروشنده مواد مخدر
Dummy directorمدیر بی اختیار
Economistاقتصاددان
Editorویراستار
Electricianبرقکار
Engineerمهندس
Estate agentمشاور املاک
Executive managerمدیر اجرایی
Factory workerکارگر کارخانه
Farmerکشاورز
Fashion designerطراح مد
Finance directorمدیر امور مالی
Financial adviserمشاور مالی
Financierکارشناس امور مالی
Firefighter - firemanآتش نشان
Fishermanماهیگیر
Fitness instructorمربی بدنسازی
Flight attendant - air stewardخدمه پرواز
Floristگل فروش
Forensic scientistپزشکی قانون
Forgerجاعل
Gardenerباغبان
General directorمدیر کل
General practitionerپزشک عمومی
Glazierشيشه بر
Governorفرماندار
Graphic designerطراح گرافیک
Greengroceryسبزی و میوه فروش
Grocerبقال
Groundsmanنگهبان زمين ورزشی يا پارک
Hair stylistآرایشگر
Hairdresserآرایشگر زنانه
Headmasterمدیر مرد
Headmistressمدیر زن
Health and safety officerمامور بهداشت و ایمنی
Hotel managerمدیر هتل
Hotel porterباربر هتل
Housewifeخانه دار
HR manager - human resources managerمدیر نیروی انسانی
Illustratorتصویر ساز
Inspectorبازرس
Insurance brokerکارگزار بیمه
Insurance brokerکارگزار بیمه
Interior designerطراح داخلی
Interpreterمترجم شفاهی
Inventorمخترع
Investment analystتحلیلگر سرمایه گذاری
Jewelerجواهر فروش
Journalistروزنامه نگار
Judgeقاضی
Lab technicianتکنیسین آزمایشگاه
Landlordمالک
Lawyerوکیل
Leaderرهبر
Lecturerاستاد، مدرس
Legal advisorمشاور قانونی
Librarianکتابدار
Logistics managerمدیر تدارکات
Lorry driverراننده کامیون
Magistrateدادرس
Management consultantمشاور مدیریتی
Managerمدیر
Market managerمدیر بازار
Marketing directorمدیر بازاریابی
Marketing managerمدیر بازاریابی
Masseurماساژور
Masseuseماساژور خانم
Mayorشهردار
Mechanicمکانیک، تعمیر کار
Medical record technicianکارشناس گزارشات پزشکی
Merchantتاجر
Meteorologistهواشناس
Mid-level managerمدیر میانی
Midwifeماما
Minerمعدن چی
Ministerوزیر
Ministry of foreign affairsوزیر امور خارجه
Modelمانکن
Moverکارگر اسباب کشی
Music teacherاستاد موسیقی
Nannyپرستار بچه
Neurologistمتخصص اعصاب
Newsreaderاخبارگو
Nurseپرستار
Office managerمدیر دفتر
Office workerکارمند اداری
Officerافسر
Ophthalmologistچشم پزشک
Opticianعینکساز
PA - personal assistantدستیار شخصی
Painterنقاش ساختمان
Paramedicامدادگر
Personnel managerمدیر کارگزینی
Pest controllerمامور مهار آفت
Pharmacist - chemistداروساز
Photographerعکاس
Physical distribution managerمدیر توزیع فیزیکی
Physician assistantبهیار
Physicistفیزیکدان
Physiotherapistفیزیوتراپیست
Pickpocketجیب بر
Pilotخلبان
Piperلوله کش
Plastererگچکار
Playwrightنمایشنامه نویس
Plumberلوله کش
Poetشاعر
Police officer - policemanافسر پلیس
Politicianسیاستمدار
Portfolio managerمدیر پرتفوی
Postmanپستچی
Presidentرئیس جمهور
Prime ministerنخست وزیر
Principalمدیر مدرسه
Prison officerزندانبان
Private detectiveکارآگاه خصوصی
Producerتهیه کننده
Professorاستاد
Programmerبرنامه نویس
Project managerمدیر پروژه
Property developerتوسعه دهنده املاک و مستغلات
Psychiatristروان پزشک
Psychoanalystروانکاو
Psychologistروانشناس
Pub landlordمتصدی پاب
Public relations managerمدیر روابط عمومی
Publisherناشر
Pupilشاگرد خصوصی
Receptionistمسئول پذیرش
Recruitment consultantمشاور استخدام
Regional sales managerمدیر فروش منطقه ای
Registrarمدیر دفتر ثبت
Repairmanتعمیرکار
Reporterگزارشگر
Researcherمحقق، پژوهشگر
Retail clerkفروشنده مغازه خرده فروشی
Retailer خرده فروش
Retiredبازنشسته
Rooferسقف ساز
Sailorملوان
Sales assistantکارمند فروش
Sales manager مدیر فروش
Sales rep - sales representativeنماینده فروش
Salesclerk (مغازه) فروشنده
Salesman / saleswomanفروشنده آقا/ فروشنده خانم
Schoolmasterمدیر آموزشگاه
Scientistدانشمند
Sculptorمجسمه ساز، پیکر تراش
Sea captain - ship's captainناخدا
Seamstressخیاط زن
Secretaryمنشی
Secretaryمنشی
Security guardمحافظ امنیتی
Security officerحراست
Sergeantگروهبان
Serverخدمتکار
Ship’s captainکاپیتان کشتی
Shop assistantکارمند فروشگاه
Shopkeeperمغازه دار
Singerخواننده
Smugglerقاچاقچی
Social workerمددکار اجتماعی
Sociologistجامعه شناس
Software developerتوسعه دهنده نرم افزار
Software specialistمتخصص نرم افزار
Soldierسرباز
Solicitorوکیل
Speakerسخنران
Specialistمتخصص
Sponsorحامی مالی
Staff managerرئیس کارگزینی
Stock clerkمسئول انبار
Stockbrokerکارگزار بورس
Stonemasonسنگ تراش
Store detectiveبازرس فروشگاه
Store managerمدیر فروشگاه
Store detectiveنگهبان فروشگاه
Surgeonجراح
Surveyorنقشه بردار
Tailorخیاط مردانه
Tattooistخالکوب
Tax collectorمامور مالیات
Taxi driverراننده تاکسی
Teacherمعلم
Teaching assistantاستادیار
Technical directorمدیر فنی
Telemarketerبازاریاب تلفنی
Telephonistتلفنچی
Temp - temporary workerکارمند موقت
Thiefدزد
Tilerکاشی کار
Tour guide - tourist guideراهنمای تور
Touristجهانگرد
Traffic officerمامور ترافیک
Traffic wardenمامور راهنمایی و رانندگی
Train driverراننده قطار
Translatorمترجم (مکتوب)
Travel agentکارمند آژانس مسافرتی
Treasurerخزانه دار
Tree surgeonمامور هرس درختان
Truck driverراننده کامیون
Tutorمعلم خصوصی
Vet - veterinary surgeonدامپزشک
Vice presidentمعاون رئیس جمهور
Waiterپیشخدمت (آقا)-گارسون
Waitressپیشخدمت (خانم)
Web designerطراح وب
Web developerایجاد کننده وب
Web programmerبرنامه نویس وب
Welderجوشکار
Wholesaler عمده فروش
Window cleanerشیشه پاک کن
Writerنویسنده
whatsapp